* שנת יצור הרכב
* דגם הרכב
* שם הרכב
/ הגבהות לרמקולים